EDUCACIÓ PER PROJECTES
PLA EDUCATIU D’ENTORN (PEE)
GRUPS INTERACTIUS
TREBALL PER RACONS
EXPERIMEN-TACIÓ 
AULA DE CIÈNCIES
PROJECTES I METODOLOGIA

Escola verda i innovació de medi ambient


Els objectius d’aquest projecte estan descrits en els plans d’acció dissenyats que estan sotmesos al seguiment i formació específica mitjançant el personal d’escoles verdes i/o ara xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya.

L’objectiu bàsic és conèixer , respectar i tenir cura del medi ambient treballant accions que parteixen de l’entorn més proper als alumnes fins arribar a entendre el poder de la intervenció humana en el medi i les seves conseqüències .

Dins del projecte treballem aspectes d’estalvi d’energies, recollida selectiva de residus,l’experimentació, coneixement de l’entorn proper (jardí, hort, arbres, vegetació i fauna pròpia de la comarca...)

Puntedu


Puntedu és un projecte ambiciós de foment de la lectura al Centre en el què tots hi participem amb activitats comunes adaptades als diferents nivells .

L’objectiu és viure la lectura com habilitat de coneixement bàsica i com a plaer en sí mateixa. Comptar amb bons lectors garanteix indubtablement  la consecució de les competències bàsiques i l’adquisició dels aprenentatges .


         Grups interactius


Els grups interactius és una dinàmica pròpia de les comunitats d’aprenentatge que es basa en el treball en grups heterogenis dins de l’aula de manera que tots els alumnes aporten al grup opinions, idees, arguments... que demostren que tots som importants i tenim molt a oferir als altres i a aprendre dels altres . Un altre punt important d’aquesta dinàmica és la participació de pares/mares/voluntaris que moderen un dels grups. Aquesta figura és molt important com a model diferent al del mestre. Igualment els alumnes veuen que aprenem de tothom i aprenem entre tots.

PEE i Pla d’Esport a l’escola


El PEE i el Pla d’Esport a l’escola són projectes ambiciosos i molt positius en l’objectiu de treballar la cohesió , la integració i la relació de manera molt global  començant per l’escola i sortint al medi social del municipi mitjançant la creació d’una xarxa educativa .Els projectes que es dissenyen van des de l’esport, el suport educatiu, el teatre, treball amb famílies ....

Es treballa per racons a les assignatures instrumentals: matemàtiques i llengua.  Segons el nivell educatiu es fa una hora a la setmana o més.

Durant aquesta hora la classe es reparteix en quatre grups i cada grup treballa un aspecte diferent de l’assigantura: jocs de llengua, expressió oral, lectura dialògica, grups interactius, lògica, matemàtiques amb informàtica, problemes de la vida real, jocs matemàtics...

Aquesta manera de treballar permet una millor atenció a la diversitat.

A l’aula de ciències es realitzen diferents experimentacions i posteriorment s’elaboren els informes i es discuteixen els resultats a l’aula.

Però l’experimentació és present des de l’Educació infantil amb activitats adaptades a cada nivell.

L’anglès

AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera).

Learning science through English


A part de les 2 hores setmanals d’anglès, es fa science a tota la Primària i s’inicia a EI5.


A infantil es fan 2 hores setmanals de rutines en anglès, el que anomenem les “English showers” per anar preparant-los per la Primària. La dinàmica que s’utilitza és totalment oral, a través de l’explicació de contes, cançons i jocs interactius amb la PDI. El primer contacte que té l’infant amb la llengua anglesa serà totalment lúdic i auditiu. Listen and repeat. S’introdueix el vocabulari bàsic i les estructures relacionades amb les rutines de l’aula tot creant situacions reals vinculades amb l’entorn dels alumnes.


De 1r a 6è es fa 45 minuts de Science, a més a més de les 2 hores setmanals d’anglès. Cada trimestre es realitzarà un tema, ja sigui de medi natural o medi social en anglès. Es tracta d’aconseguir portar textos facilitadors pels alumnes que portin a terme feines de comprensió de text, audio i materials audiovisuals a través del quals l’alumne es capaç d’entendre i comprendre el contingut de science.


A classe fem ús de diferents tècniques com la repetició, parafrasejar, simplificar la informació i l’adaptem al nivell d’anglès de l’alumnat. S’intenta  gesticular molt, utilitzar imatges, gràfics i sobretot  posar molts exemples.

Amb tot això pretenem aconseguir que el nostre alumnat visqui la Llengua anglesa com un mitjà més de comunicació integrada dins de l'àrea de coneixement del medi natural i social, tot ampliant el temps d'exposició i el seu àmbit d'ús.


Pretenem que l'alumnat assoleixi un nivell de competència eficaç per comprendre, entendre's i expressar-se en anglès.


Els recursos treballats de science, es penjaran al blog pertinent de cada cicle, per tant que l’estudiant en tingui accés des de casa.

L’educació per projectes és una metodologia que fomenta la motivació de l’alumnat, la capacitat de trobar solucions a un problema per un mateix, el treball en equip, l’aprenentatge significatiu....


A l’escola, durant els primers anys es treballa el projecte del nom de la classe, on cada alumne treballa una pregunta que es fa sobre algun aspecte del nom que han triat aquell curs per a la seva classe.


També es treballa el projecte de l’arbre. Cada curs té assignat un arbre de l’escola i n’observa el creixement in situ, fa experimentacions a l’aula de ciències, els grans elaboren un informe digitalment... tota aquesta feina de cada curs, es guarda en una carpeta de cada alumne, que rep en acabar 6è.

Com a escola inquieta i activa busquem en cada situació recursos que ens ajudin  en els processos d’ ensenyament/aprenentatge per això utilitzem diverses estratègies organitzatives (tallers, racons, agrupaments, reforços en petit grup…) segons les necessitats dels grups i de les àrees a treballar.


També adaptem les estratègies metodològiques als alumnes per tal d’assegurar l’ aprenentatge dels objectius bàsics, així com el tractament de la informació per una bona organització dels conceptes (treball per projectes,  racons d’ experimentació, treball de llengua de manera significativa i funcional, foment i impuls de la lectura....)

CARTA DE COMPROMÍS DE LES FAMÍLIESCarta_de_compormis.html
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)https://dl.dropboxusercontent.com/u/66154238/NOFC13cap4.pdf
INFORMACIÓ PER LES FAMÍLIESINFORMACIO_FAMILIES.html

Recordeu que per estar al dia de tot el que passa a l’escola us heu de subscriure als blocs corresponents (trobaràs tota la informació seguint aquest enllaç).

I tota la informació del curs es troba al llibret que dóna l’escola al principi de cada curs als alumnes (consulta’l des d’aquí). Inclou la normativa, el material, l’equip de mestres, les dates de les reunions de cicle, documents a signar per les famílies i recomenacions.ELS_BLOCS.htmlELS_BLOCS.htmlhttps://www.dropbox.com/s/qq32atzc7hj9ix6/Llibret20152016.pdf?dl=0https://www.dropbox.com/s/qq32atzc7hj9ix6/Llibret20152016.pdf?dl=0https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ampa.montcaushapeimage_15_link_0shapeimage_15_link_1shapeimage_15_link_2shapeimage_15_link_3
L’ESCOLA EN IMATGESINFORMACIO_FAMILIES.html
METODOLOGIA
INSTAL·LACIONSInstallacions.html
MATRÍCULA I BEQUESMatricula_i_beques.html
SERVEIS AMPAServeis_AMPA.html
WEB DE L’AMPAhttp://ampamontcau.com/_/Inici.html
INFORMACIÓ DEL CURSINFORMACIO_DEL_CURS.html
REUNIÓ INICI DE CURShttps://dl.dropboxusercontent.com/u/66154238/Presentacioinicicurs1617.pdf
LLIBRET CURShttps://drive.google.com/open?id=1Br9VdpEc7YeLNjqXIpH-r6fSplOjMJVp
ceipmontcau-gelida@xtec.catmailto:ceipmontcau-gelida@xtec.catmailto:ceipmontcau-gelida@xtec.cat?subject=shapeimage_26_link_0
CONTACTE ESCOLA:

Tlf:  93 779 00 86Contacte.html
BLOCSELS_BLOCS.html
Enllaç als blocs de l’escolaELS_BLOCS.html
EQUIP DIRECTIUQUI_SOM.html
EQUIP DE MESTRESEQUIP_DE_MESTRES.html
CONSELL ESCOLARConsell_escolar.html
QUI SOMQUI_SOM.html
CONTACTEContacte.html
Mapa, adreça, telèfon i horaris.Contacte.html
INFORMACIÓ PER LES FAMÍLIESINFORMACIO_FAMILIES.html
PROJECTES I METODOLOGIA
L’ESCOLA EN IMATGESINFORMACIO_FAMILIES.html
INSTAL·LACIONSInstallacions.html
CALENDARICalendari.html
Com subscriure’shttps://www.dropbox.com/s/c6zs6958k40ybri/blocssubscription.pdf?dl=0
MATRÍCULA I BEQUESMatricula_i_beques.html
SERVEIS AMPAServeis_AMPA.html
RECURSOS EDUCATIUShttps://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-montcau-gelida/recursos
DOCUMENTS OFICIALShttps://dl.dropboxusercontent.com/u/66154238/Llibret%202016-2017documents.pdf
RESULTATS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CURS 15-16https://dl.dropboxusercontent.com/u/66154238/competbasiques2015.pdf
LLIBRET ESCOLA 
CURS ACTUALhttps://drive.google.com/open?id=1Br9VdpEc7YeLNjqXIpH-r6fSplOjMJVp
Calendari de dies festiusCalendari.html
 
ENLLAÇ ALS RECURSOS EDUCATIUS DE L’ESCOLAhttps://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-montcau-gelida/recursos